Kultur och interpersonell interaktion

7,5 hp

Kursen introducerar dig till teorier och forskning inom Sociologi och Socialpsykologi i frågor som berör interkulturellt samspel. Fokus ligger på micronivå där du analyserar och diskuterar relationer mellan grupper och individer. Några viktiga fenomen som studeras är gruppdynamik, stigmatisering, utanförskap och ondska.

Kursen ges på engelska.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Allt händer på campus – hos oss blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö och ett händelserikt studentliv.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö? Det finns ett bra utbud av restauranger och mysiga caféer. Det finns en stor sjö mitt i staden, vacker natur finns alltid nära. Många studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och livet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i parken