Kulturella perspektiv på politik

7,5 hp

Politik innefattar innebörden av hur vi människor tänker, talar och tycker om oss själva som individer, de samhällen vi lever i och hur dessa samhällen borde styras. Ett stort antal av dagens utmaningar för demokratin - framväxten och spridningen av främlingsfientlighet och populism, minskande politisk delaktighet, demokratiska reaktioner på klimatförändringar - är beroende på hur medborgare och politiska ledare föreställer sig och uppfattar dessa aktuella utmaningar. Likväl har man inte belyst denna typ av socialt och kulturellt konstruerade och förmedlade innebörd inom de dominerande ansatserna inom statsvetenskap.

Denna kurs introducerar kulturella perspektiv på politik, vilket också innefattar teoretiskt och metodologiskt arbete inom och omkring statsvetenskap, kultursociologi och kulturstudier, samt skönlitteratur och facklitteratur där det politiska livet belyses. I kursen kommer studenterna ges möjlighet att få kunskap om och jämföra olika teoretiska och metodologiska angreppssätt, samt lära sig att använda dessa för att identifiera och analysera politiska fenomen utifrån ett kulturellt perspektiv.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M