Kulturella perspektiv på politik

7,5 hp

Politik innefattar innebörden av hur vi människor tänker, talar och tycker om oss själva som individer, de samhällen vi lever i och hur dessa samhällen borde styras. Ett stort antal av dagens utmaningar för demokratin - framväxten och spridningen av främlingsfientlighet och populism, minskande politisk delaktighet, demokratiska reaktioner på klimatförändringar - är beroende på hur medborgare och politiska ledare föreställer sig och uppfattar dessa aktuella utmaningar. Likväl har man inte belyst denna typ av socialt och kulturellt konstruerade och förmedlade innebörd inom de dominerande ansatserna inom statsvetenskap.

Denna kurs introducerar kulturella perspektiv på politik, vilket också innefattar teoretiskt och metodologiskt arbete inom och omkring statsvetenskap, kultursociologi och kulturstudier, samt skönlitteratur och facklitteratur där det politiska livet belyses. I kursen kommer studenterna ges möjlighet att få kunskap om och jämföra olika teoretiska och metodologiska angreppssätt, samt lära sig att använda dessa för att identifiera och analysera politiska fenomen utifrån ett kulturellt perspektiv.

Växjö – studentstaden med ett levande campus

Strax söder om Växjö centrum ligger universitetets campus. I Växjö väljer många studenter att bo på campusområdet.

Här har du vänner, restauranger, föreläsningssalar, gym, mataffär, universitetsbiblioteket, friluftsområden och studentpubar, allt inom fem minuters gångavstånd. 

Du kan även bo i andra delar av Växjö och snabbt ta dig till universitetet med cykel eller buss. 

Med 90 000 invånare är Växjö en av Sveriges snabbast växande städer. Här finns en småländsk entreprenörsanda med många företag, bland annat inom IT-branschen – perfekt när du söker praktikplats eller jobb. Växjö är också en naturskön stad och här har du alltid nära till skog och vatten. 

Läs mer om våra studentstäder 

Studenter i hus M

Bygg din egen examen

Visste du att du kan kombinera fristående kurser och designa en alldeles egen examen utifrån vad du själv är intresserad av? Ta vara på möjligheten och var kreativ med din egen framtid. Läs mer om hur du kan bygga din egen examen och bli unik på arbetsmarknaden.