Kulturmiljöpedagogik del 1

7,5 hp

This distance course offered by Linnaeus University introduces the theory and practice of cultural heritage teaching. Special attention will be given to the reflection over history and cultural heritage’s place in our society, and to practical questions concerning cultural heritage teaching projects.

The course illuminates historic environment education from the perspectives of archaeology, heritage studies, pedagogy, didactics of history and museum pedagogy. It discusses the importance of the past and cultural heritage for today’s society and people, as well as the potential of cultural heritage and the historic environment for learning. Special attention will be paid to practical aspects especially in relation to a project in historic environment education.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar