Kulturmiljöpedagogik del 2, projektarbete

7,5 hp

The course is a intermediate course building on 1KU017 Historic Environment Education part 1. In the course theoretical and practical knowledge about cultural heritage education will be consolidated in relation to specific projects. Students learn how to independently plan, carry out, discuss and evaluate a project in historic environment education.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar