Kulturmöten och kulturpolitik

15 hp

Kulturmöten och kulturpolitik är centrala forskningsområden med stor sprängkraft i den offentliga debatten. Kursen undersöker hur disciplinera arkeologi, biblioteks- och informationsvetenskap, historia och religionsvetenskap har bidragit till den humanistiska forskningen och den offentliga debatten inom dessa fält. Kursen är arrangerad runt tematisk fält såsom makt och motstånd, kärlek och sexualitet, våld och försoning, centrum och periferi, minne och glömska, kultur och natur, tradition och moral, identitet och skillnad, konst och kommers, etc. I kursen fördjupas förståelsen för aktuella teman av forskare som själva arbetar med dessa. De motstridiga ståndpunkterna i debatterna runt tematiken/problematiken klargörs och studenterna tränas i att själva ta ställningen till tematikens värde inom humaniora, dess vetenskapliga giltighet och utomvetenskapliga relevans.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M