Kulturmöten och kulturpolitik

15 hp

Kulturmöten och kulturpolitik är centrala forskningsområden med stor sprängkraft i den offentliga debatten. Kursen undersöker hur disciplinera arkeologi, biblioteks- och informationsvetenskap, historia och religionsvetenskap har bidragit till den humanistiska forskningen och den offentliga debatten inom dessa fält. Kursen är arrangerad runt tematisk fält såsom makt och motstånd, kärlek och sexualitet, våld och försoning, centrum och periferi, minne och glömska, kultur och natur, tradition och moral, identitet och skillnad, konst och kommers, etc. I kursen fördjupas förståelsen för aktuella teman av forskare som själva arbetar med dessa. De motstridiga ståndpunkterna i debatterna runt tematiken/problematiken klargörs och studenterna tränas i att själva ta ställningen till tematikens värde inom humaniora, dess vetenskapliga giltighet och utomvetenskapliga relevans.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Allt händer på campus – hos oss blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö och ett händelserikt studentliv.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö? Det finns ett bra utbud av restauranger och mysiga caféer. Det finns en stor sjö mitt i staden, vacker natur finns alltid nära. Många studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och livet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i parken