Kultursociologi

7,5 hp

Från sin tillkomst har sociologiämnet haft intresse för kultur och kulturföreteelser. Det har resulterat i olika förslag på hur kultur ska begreppsliggöras och förstås, olika bud om hur kultur kan förklaras och vad den kan förklara, samt olika idéer om hur den kan undersökas. Syftet med denna kurs är att introducera centrala tankelinjer i kulturens sociologi. Fokus ligger dels på den kultursociologi som delar stoff och tankeformer med antropologin, dels på studier av konstens och smakens område. Under kursen får du studera olika tillnärmelser till den sociologiska analysen av kultur, förhålla dem till varandra, och diskutera studiernas uppbyggnad, tillvägagångssätt och slutsatser.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M