Kunskapsdelning i globala informationssystem team

7,5 hp

Efter genomförd kurs ska studenten kunna utforska, jämföra och kritiskt värdera olika perspektiv inom området kunskapsdelning i globala team. Redogöra för och beskriva kulturens inverkan på globala team, i organisatorisk och nationell kontext samt identifiera och lösa kunskapsdelningsproblem i teamarbete. Samt praktiskt använda kunskapskodifierings och kunskapsöverföringsmetoder.

Under kursen hanteras följande områden:

• Teori och metod för att förstå och förklara kunskapsdelning i globala team

• Teori och metod för att förstå och förklara ur ett kulturellt perspektive på hur globala team fungerar. Teori och metod för att kodifera och överföra kunskap, särskilt inom globala team.

Undervisningen bedrives med hjälp av distansplattform, utan några fysiska träffar. Undervisningen består av skriftliga instruktioner för studentarbeten, enskilt och i grupp.

Undervisningsspråk: engelska

Förkunskapskrav: Antagen till Informationssystem, masterprogram och 30 hp avklarade kurser på programmet, ELLER, B.Sc. inom IT området, (Datavetenskap, Informatik, Medieteknik), ELLER, 3 års relevant anställning inom IT industri.
För mer information se kursplanen.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Student som pluggar på distans