Kunskapsdelning i globala informationssystem team

7,5 hp

Efter genomförd kurs ska studenten kunna utforska, jämföra och kritiskt värdera olika perspektiv inom området kunskapsdelning i globala team. Redogöra för och beskriva kulturens inverkan på globala team, i organisatorisk och nationell kontext samt identifiera och lösa kunskapsdelningsproblem i teamarbete. Samt praktiskt använda kunskapskodifierings och kunskapsöverföringsmetoder.

Under kursen hanteras följande områden:

• Teori och metod för att förstå och förklara kunskapsdelning i globala team

• Teori och metod för att förstå och förklara ur ett kulturellt perspektive på hur globala team fungerar. Teori och metod för att kodifera och överföra kunskap, särskilt inom globala team.

Undervisningen bedrives med hjälp av distansplattform, utan några fysiska träffar. Undervisningen består av skriftliga instruktioner för studentarbeten, enskilt och i grupp.

Undervisningsspråk: engelska

Förkunskapskrav: Antagen till Informationssystem, masterprogram och 30 hp avklarade kurser på programmet, ELLER, B.Sc. inom IT området, (Datavetenskap, Informatik, Medieteknik), ELLER, 3 års relevant anställning inom IT industri.
För mer information se kursplanen.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M