Kvinnan, freden och miljön - Elin Wägners författarskap

7,5 hp

Engagemanget för kvinnans rättigheter, freden och miljön präglade allt Elin Wägners skrev och hon framstår som en av 1900-talets viktigaste feministiska teoretiker och kvinnliga romanförfattare i Sverige. Kursen syftar till att ge en grundläggande orientering om detta omfattande författarskap. I kursen ingår några av de mest centrala romanerna men också andra texter där Elin Wägner framträder som samhällsdebattör, historiker och biografiförfattare.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Student som pluggar på distans