Kvinnliga konstnärer och surrealismen

7,5 hp

På den här kursen studerar vi kvinnliga konstnärer under surrealismen - bland andra Frida Kahlo, Dorothea Tanning, Greta Knutson Tzara, Claude Cahun och Meret Oppenheim. Vi undersöker hur de använde surrealismens uttryck och möjligheter, och på vilket sätt deras konst kan tolkas. Vi diskuterar även på vilket sätt de utforskade och utmanade den traditionella konstnärsrollen i ett yrke som under deras livstid fortfarande var mansdominerat. Vi använder begrepp som makt, klass, genus och etnicitet för att förstå hur konsthistorieskrivningen om modernismen i allmänhet och surrealismen i synnerhet förhållt sig till kvinnliga konstnärer. Vi avslutar kursen med en exkursion till det danska konstmuseet Louisiana norr om Köpenhamn för att se utställningen ""Fantastic Women: Surreal Worlds from Meret Oppenheim to Frida Kahlo" (på danska "Fantastiske kvinder: surreelle verdener fra Meret Oppenheim til Frida Kahlo").

Vill du veta mer om vad det innebär att studera konst- och bildvetenskap vid Linnéuniversitetet och vilka kurser och program du kan välja mellan? Genom att läsa fristående kurser kan du bygga ihop din egen examen. Läs mer om allt detta på vår ämnessida för konst- och bildvetenskap.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Student som pluggar på distans