Länkade data och informationsstrukturer

7,5 hp

I kursen behandlas länkad öppen data och relaterade semantiska webbteknologier, tillämpade på humanistiska datakällor (som dokument eller kulturarvsobjekt), särskilt de som är relaterade till kulturarvsinstitutioner. Kursen ger en översikt över den semantiska webbens inverkan på att organisera information och en inblick i standarder som XML och RDF. Kursen omfattar praktiska övningar som utvalda standarder. Det granskas genom ett relaterat praktiskt projekt samt en skriftlig rapport som diskuterar potentialen och utmaningarna med att tillämpa dessa standarder på informationsorganisationen.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Student som pluggar på distans