Lärarassistent: Konflikthantering, samverkansmöjligheter och specialpedagogiska perspektiv

10 hp

För dig som arbetar eller vill arbeta i förskola och skola utan att ha lärarutbildning erbjuds en inspirerande fortbildning - en av tre av varandra oberoende kurser med siktet inställt mot uppdrag som lärarassistent. Med fokus på konflikthantering, samverkan och specialpedagogik riktar den sig även till dig som vill arbeta, eller redan arbetar, med andra uppgifter i skolan, eller i annan verksamhet där människor möts. Vi tar tillvara på dina erfarenheter och bygger vidare för att du med trygghet ska kunna arbeta i förskola och skola med uppgifter som inte kräver examen. I kursen ingår också fältstudier.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Student som pluggar på distans