Lärarassistent: Livsvillkor och sociala relationer

10 hp

Linnéuniversitetet erbjuder en inspirerande fortbildning i tre delar för dig som arbetar eller vill arbeta i förskola och skola utan att ha lärarutbildning. Varje kurs omfattar 10 hp och ges i form av fjärrundervisning dvs. nätburet i realtid, på sen eftermiddags-/kvällstid. Träffarna består av föreläsningar, seminarier och workshoppar. Fältstudier ingår också i kursen.

Den aktuella kursen heter "Lärarassistent – Livsvillkor och sociala relationer" och behandlar barns och ungas skiftande livsvillkor, samt om hur kunskap om detta kan påverka kommunikation med och bemötande av barn och unga i skolan. Kursen behandlar även på vilket sätt barns och ungas livsvillkor och sociala relationer kan ha betydelse för deras utveckling, prestationer, välbefinnande och upplevelser av skolan. Utifrån både vetenskapliga studier och beprövad erfarenhet tar kursen upp hur värdegrundsfrågor kan synliggöras och hur kränkande behandling kan förebyggas i skolan. Olika former av ledarskap introduceras och deras möjliga konsekvenser för lärmiljön diskuteras. Enkät som metod för insamling och redovisning av empiri introduceras, appliceras och utvärderas.

Denna kurs är en av tre kurser med sikte på att arbeta som lärarassistent om vardera 10 hp som Linnéuniversitetet kan erbjuda, och som kan studeras i valfri ordning. I kursen tar vi tillvara på dina erfarenheter och bygger vidare för att du med trygghet ska kunna arbeta i förskola och skola med uppgifter som inte kräver examen.

Vänligen notera att litteraturlistan kan komma att uppdateras inför kursstart.

Distans – plugga där du är

Kanske vill du plugga i fjällen, storstaden eller hemma nära familjen? Många av våra program och kurser går på distans.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar på campus eller vid något av våra lärcentra. Den gemensamma nämnaren är att en stor del av studierna sker digitalt. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en lärplattform där det finns diskussionsforum, möjlighet till grupparbete, digitala möten och inspelade föreläsningar.

Fördelen med distansstudier är flexibiliteten, något som passar dig som vill ha stor frihet att bestämma när och var du vill studera. En del obligatoriska moment i din utbildning kan vara under kontorstid, även om de sker på distans.  

Läs mer om att studera på distans

Student som pluggar på distans

Bygg din egen examen

Visste du att du kan kombinera fristående kurser och designa en alldeles egen examen utifrån vad du själv är intresserad av? Ta vara på möjligheten och var kreativ med din egen framtid. Läs mer om hur du kan bygga din egen examen och bli unik på arbetsmarknaden.