Latin, nybörjarkurs I

7,5 hp

Kunskaper i latin ger snabbare tillgång till såväl de moderna språken som vår kulturella begreppsapparat och den moderna vetenskapliga terminologin. Latinet är de flesta västeuropeiska språks ursprung och de romanska språken kan sägas vara ättlingar i rakt nedstigande led till latinet. Fram till 1800-talet hade latinet en framträdande plats i all högre utbildning och som förmedlare av internationell vetenskap. Viktiga delar i det västeuropeiska tänkandet har formulerats och förts vidare genom latinet, men också vad gäller vår syn på vad vetenskap, bildning och estetik är. Tvärtemot vad många tror är latinet inget dött språk, vilket bevisas av att nya latinska ord fortfarande skapas och att det faktiskt fortfarande används.

Kursen innehåller en fortlöpande genomgång av elementär text, ordkunskap och grammatik samt grundläggande redskap för lånordsförståelse och – analys. Kursen innehåller även en kulturdel, som ger en översikt över språkhistoria, romersk historia och kulturhistoria.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar