Latin, nybörjarkurs II

7,5 hp

Nybörjarkurs II bygger på kunskaperna från den föregående (Nybörjarkurs I). Här står dock originaltexter i centrum. Till dessa ges kompletterande formläre- och syntaktiska genomgångar och fortlöpande kommentarer. Det centrala blir att kunna tolka de nya texterna, som spänner från klassiskt latin (Caesar och Cicero) till medeltida texter (Einhards biografi om Karl den store) och nylatin (Linné). Texternas litterära och kulturella bakgrund introduceras och diskuteras.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar