Ledarskap i flerkulturella miljöer

7,5 hp

Kursen Ledarskap i flerkulturella miljöer behandlar teorier om kulturella fenomen och interkulturell kommunikation samt tillhörande utmaningar och möjligheter ur ett ledarskapsperspektiv. Eftersom sjömanslivet medför regelbundna perioder av interaktion mellan olika kulturer används exempel från den internationella handelsflottan i undervisningen. I kurslitteraturen behandlas ämnet ledarskap i flerkulturella sammanhang i sin allmänna form varför kursen lämpar sig för studenter oavsett yrkesmässigt intresse. Kursen ges på tredjedels fart. All aktivitet sker på e¬learning plattformen MyMoodle. Kursen ges på engelska och vänder sig till studenter med genomförda akademiska studier.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar