Ledarskap i producerande företag

7,5 hp

I dagens konkurrensutsatta miljö är det allt svårare för företag att få och behålla konkurrensfördelar. I denna kurs utgår vi från ett ledarperspektiv när vi behandlar komplexiteten i ett företags strategiarbete både utifrån affärs- och tillverkningsmiljön. Beprövade och nya ansatser och verktyg inom strategiformulering, -implementering och -uppföljning hjälper oss att se helheten i detta arbete.

Genom en fallstudie kommer du att få applicera varje steg i strategiprocessen på ett företag. Det innebär att du får en tydlig koppling mellan verktygen som presenteras i kurslitteraturen och det faktiska arbetet i ett industriföretag.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Student som pluggar på distans