Ledarskap i skolan

7,5 hp

Kursen hjälper dig att reflektera kring ledarskap i skolan på olika nivåer som exempelvis lärare, förstelärare, specialpedagog och rektor.

I kursen tas ledarskapsteorier, teorier om gruppdynamik och kommunikation upp ur ett pedagogiskt perspektiv.

Obligatoriska träffar tre lördagar under terminen vid Linnéuniversitetet i Växjö. Datum för höstterminens träffar är 7 september, 19 oktober och 11 januari.

Kontaktperson och kursansvarig:

Karin Kilhammar

Universitetslektor

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar