Litteratur i språkundervisningen I

10 hp

Kursen behandlar användningen av barn- och ungdomslitteratur i undervisning av spanska. Gruppdiskussioner om litteraturens potential för språkundervisning och om redskapen för val av text och arbetssätt med litterära texter är centrala delar. Eftersom kursen ges på IT-baserad distans är flexibiliteten för studieort och studietid stor.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Student som pluggar på distans