Litteraturvetenskap, den äldre litteraturen

30 hp

Brinner du för att förändra samhället men vet inte var du ska börja? Funderar du på varför vårt samhälle ser ut som det gör idag och varför inte alla andra samhällen ser likadana ut? Tycker du det är svårt att orientera dig i samtiden? Du är inte ensam. Dessa frågor har vi människor ställt och brottats med genom historien.

Genom att läsa litteraturvetenskap kommer du i kontakt med många olika sätt att förhålla sig till omvärlden, livet, vad en människa är och vad vi människor har kämpat för genom tiderna på olika platser i världen. Det kan gälla revolutioner; kärlek; vad skönhet är; frågan om kunskap och makt och vem som ska få tillgång till dem; och vad som är verkligt.

Litteraturstudier gör dig inte bara beläst, då skulle du lika gärna kunna läsa böcker hemma i din egen soffa. I våra kurser får du träning i att analysera texter och sammanhang, och på så sätt även din egen tillvaro. Du utvecklar en förmåga att resonera och argumentera som du kan använda dig av för att förhålla dig till en mängd samhälleliga, intellektuella, politiska och etiska frågor. Du får verktyg som hjälper dig att förstå, granska, och förhålla dig till tankemönster, gamla som nya, som används i nyhetsmedia, populärkultur och samhällsdebatter. Välkommen till en riktigt utmanande och givande termin där vi inte nöjer oss med de lätta svaren.

Kursen behandlar främst den litteraturhistoriska utvecklingen från antiken och fram till och med 1800-talet. Kursen kan läsas fristående men kan också kompletteras med Litteraturvetenskap, den nyare litteraturen. Tillsammans motsvarar dessa båda kurser Litteraturvetenskap, allmän kurs.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Student som pluggar på distans