Litteraturvetenskap, den nyare litteraturen

30 hp

Räknar du 1900-talet till din samtid eller upplever du det som ett bekant men mystiskt fjärran?

1900-talet är ett århundrade som präglats av konflikt och framåtskridande. Nya röster och nya uttrycksformer kämpade för att ta plats. Vill du veta vilken roll litteraturen spelade i detta? Är du nyfiken på hur människorna på 1900-talet tog till sig nya tekniker som kameran, radion, och televisionen som berättarmedier?

Med 2000-talet kom även globala och digitala omvälvningar. Vi lever i en tid där vi enkelt kan mötas på sociala medier men där gamla konflikter blir allt mer synliga och nödvändiga att hantera och lösa. Hur kan litteraturen hjälpa oss att förstå den globala tillvaro vi lever i?

I kursen möter du litteraturer i nya former, genom nya röster och från platser långt bortom Europa. Under 1900-talet skapar t ex kvinnor, arbetare, minoritetsgrupper, och utomeuropeiska röster nya förutsättningar både för vad som skrivs och hur litteratur kan se ut. Vi studerar hur de nya röster som tar plats och hur de nya sätten att se på litteratur kan förstås som en reaktion på tidens samhällsutvecklingar och historiska omvälvningar.

Kursen behandlar både svensk och allmän litteratur under 1900-talet och 2000-talet, och lyfter fram en rad betydelsefulla perspektivskiften. Du kommer att bekanta dig med flera olika teorier som uppstått under 1900-talet och som försöker förklara de konflikter och förändringar som präglat vår närmaste historia. Du kommer också att möta forskare inom områden som feminism, ekokritik, postkolonialism, och intermedialitet.

Välkommen att läsa vidare hos oss under en termin som kommer att ge dig en ny och bredare förståelse för tiden du lever i.

Distans – plugga där du är

Kanske vill du plugga i fjällen, storstaden eller hemma nära familjen? Många av våra program och kurser går på distans.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar på campus eller vid något av våra lärcentra. Den gemensamma nämnaren är att en stor del av studierna sker digitalt. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en lärplattform där det finns diskussionsforum, möjlighet till grupparbete, digitala möten och inspelade föreläsningar.

Fördelen med distansstudier är flexibiliteten, något som passar dig som vill ha stor frihet att bestämma när och var du vill studera. En del obligatoriska moment i din utbildning kan vara under kontorstid, även om de sker på distans.  

Läs mer om att studera på distans

Student som pluggar på distans

Bygg din egen examen

Visste du att du kan kombinera fristående kurser och designa en alldeles egen examen utifrån vad du själv är intresserad av? Ta vara på möjligheten och var kreativ med din egen framtid. Läs mer om hur du kan bygga din egen examen och bli unik på arbetsmarknaden.