Make Music Matter! T.E.A.C.H.!

7,5 hp

Make Music Matter! T..E.A.C.H.! är kursen för dig som vill göra skillnad i skolan genom att utveckla kompetenser inom kunskapsområdena teknologi, entreprenörskap, estetik, kreativitet och medmänsklighet. Dessa kunskapskvaliteter behöver eleverna utveckla i och genom musikundervisningen för att kunna möta samhällets utmaningar. Kursen har ett didaktiskt perspektiv, vilket innebär att du som lärare kan tillämpa kursens innehåll direkt i den egna musikundervisningen. T.E.A.C.H.! står för Technology - Entrepreneurship - Aesthetics - Creativity - Humanity.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar