Makten över minnet

7,5 hp

Kursen handlar om det hur det förflutna används för att skapa identitet och gemenskap kring värderingar och idéer om ursprung, rättigheter och skyldigheter. De studerande möter i undervisningen historiebruk i olika sammanhang som till exempel inom partipolitikens område, inom reklam- och samhällsupplysning. Kursen belyser historiebruk i ett historiskt perspektiv såväl som i samtiden.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar