Management och entreprenörskap i småföretag

7,5 hp

Kursen erbjuder en introduktion till management och entreprenörskap ur ett småföretagsperspektiv. Kursen tar sin utgångspunkt i de speciella utmaningar som småföretag ställs inför i en glokal kontext. Under kursens gång kommer du att undersöka småföretagens roll i samhället, vad som karaktäriserar management i småföretag och vad det innebär att vara småföretagare. Kursen hjälper dig att utveckla en förståelse för såväl entreprenörskap som management i processen att starta och driva ett småföretag.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Allt händer på campus – hos oss blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö och ett händelserikt studentliv.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö? Det finns ett bra utbud av restauranger och mysiga caféer. Det finns en stor sjö mitt i staden, vacker natur finns alltid nära. Många studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och livet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i parken