Management och entreprenörskap i småföretag

7,5 hp

Kursen erbjuder en introduktion till management och entreprenörskap ur ett småföretagsperspektiv. Kursen tar sin utgångspunkt i de speciella utmaningar som småföretag ställs inför i en glokal kontext. Under kursens gång kommer du att undersöka småföretagens roll i samhället, vad som karaktäriserar management i småföretag och vad det innebär att vara småföretagare. Kursen hjälper dig att utveckla en förståelse för såväl entreprenörskap som management i processen att starta och driva ett småföretag.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M