Management och entreprenörskap i småföretag

7,5 hp

Kursen erbjuder en introduktion till management och entreprenörskap ur ett småföretagsperspektiv. Kursen tar sin utgångspunkt i de speciella utmaningar som småföretag ställs inför i en glokal kontext. Under kursens gång kommer du att undersöka småföretagens roll i samhället, vad som karaktäriserar management i småföretag och vad det innebär att vara småföretagare. Kursen hjälper dig att utveckla en förståelse för såväl entreprenörskap som management i processen att starta och driva ett småföretag.

Växjö

Som student i Växjö har du nära till allt - staden, skogen och sjöarna. Promenadstråket från campus runt Växjösjön når nästan ända in till centrum och är perfekt för löpning och promenader.

Många av studenterna bor på campusområdet medan andra väljer att bo i centrala Växjö. På campus är det alltid liv och rörelse. Under en dag rör sig många studenter mellan föreläsningssalar, bibliotek, restauranger, pubar och friluftsområden. Växjö är också känt för sitt musikliv. Varje vecka kan du se mer eller mindre kända band på någon av Växjös scener.

Studenter i parken