Mångfald och sociala relationer i multikulturella skolan

7,5 hp

Kursen behandlar skolan som en arena för sociala relationer och mänskliga interaktioner. Kursen diskuterar hur barns och ungas relationer till varandra samt relationer mellan lärare, elever och vårdnadshavare utformas av sådana livsvillkor som etnicitet, genus, klass, funktionalitet och sexualitet. Kursen behandlar vidare mångfald på skolverksamheten utifrån en interkulturell perspektiv och strävar efter att synliggöra olika kulturella innehåll och varierande former av kunskapskonstruktioner i en multikulturell skola.
Förutsättningar som formar normalitet och avvikelser samt andrafiering, diskriminering, kränkande behandling och mobbning är diskuteras och analyseras på föreläsningar, seminarier och workshop. Särskild vikt läggs på kommunikation, konflikt förebyggande och hantering samt pedagogisk ledarskap i elevgrupper och i skolan.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar