Människa, teknik och organisation i en hållbar sjöfart

7,5 hp

Människa, teknik och organisation i en hållbar sjöfart, 7,5 hp fokuserar på mänskliga, tekniska och organisatoriska aspekter av ett hållbart transportsystem. Vi undersöker olika perspektiv på det som ofta benämns ”human element” eller den mänskliga faktorn.

Kursens syfte är att presentera, diskutera och kritiskt granska olika perspektiv, teorier och metoder som används för att förstå människans roll i ett hållbart transportsystem. Här ingår bland annat hur människans kognitiva, mentala och fysiska förmågor och begränsningar påverkar säkerhet och prestationen i det dagliga arbetet och hur ett systemperspektiv kan främja utformningen av hållbara arbetsmiljöer inom sjöfarten. I kursen ingår en fallstudie där du själv väljer vilket fokus du vill använder teorier och metoder för att utvärdera en arbetsuppgift eller arbetsplats.

Kursen ges som självstudiekurs på distans. Utöver det ingår det ett antal frivilliga kursträffar med intressanta studiebesök, samt möjlighet till arbete i grupp på campus.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar