Maria Gripes författarskap

15 hp

Kursen behandlar Maria Gripes författarskap, dess tematik och motiv, deras betydelse för sina läsare och hur de spelat en roll i sin samtid och idag. Kursen tar upp litteraturvetenskaplig terminologi, i synnerhet den som förekommer på det barnlitteraturvetenskapliga området, och intermedial teoribildning då även filmatiseringar och dramatiseringar av Gripes verk ingår i kursen. Verken ses också ur ett läsarperspektiv och olika teorier om läsning liksom om litteratursamtal behandlas. Kursen innehåller också närstudier av ett antal texter, av film och dramatik.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar