Matematik för undervisning i årskurs 1-3 (1-30 hp). Ingår i Lärarlyftet

30 hp

Delkurs 1 Specialpedagogiska perspektiv utifrån grundläggande aritmetik och undervisning i matematik för åk. 1–3, 15 hp

Denna kurs riktar sig till dig som vill utveckla dina kunskaper kring specialpedagogiskt perspektiv i matematik. Fokus ligger på att kunna använda sig av och redogöra för grundläggande matematik genom olika representationsformer ur ett specialpedagogiskt perspektiv. Hållbara och utvecklingsbara strategier inom den grundläggande matematiken. Hur undervisar vi för att optimera lärandet för varje elev i matematik? Vad är extra viktigt för att kunna hjälpa alla elever? Hur organiserar vi ett motiverande och inkluderande klassrum med fokus på tidig taluppfattning?

Delkurs 2 Matematik II, Bedömning och utvärdering av kunskap i matematik utifrån algebra, geometri, statistik och sannolikhetslära i åk. 1–3, 15 hp

Denna kurs riktar sig till dig som vill utveckla dina kunskaper utifrån momenten algebra, statistik och sannolikhetslära. Momenten kopplas till analysering och bedömning av matematikuppgifter. Hur kan uppgifterna i ett läromedel utveckla elevens kunskap? Vilka olika lösningsstrategier kan eleven ges möjlighet att visa? Vad måste eleven kunna för att lära sig nästa steg? Hur kan olika representationsformer ge eleven möjlighet att visa sin kunskap? Vilka kritiska aspekter kan eleverna stå inför? I kursen kopplar vi undervisningsinnehåll i momenten algebra, statistik och sannolikhetslära till didaktiska och metodiska förhållningssätt. Vilken kunskap bedömer vi och på vilka sätt? Genom formativ och summativ bedömning ökar vi förmågan att kartlägga elevers kunskaper samt skapa en tydlig progression i undervisningen.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Student som pluggar på distans

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M