Matematik för undervisning i årskurs 4-6, (1-30 hp). Ingår i Lärarlyftet

30 hp

Delkurs 1 Aritmetik, statistik och sannolikhet samt specialpedagogiska perspektiv för åk. 4–6, 15 hp

I den här kursen ges du möjlighet att utveckla dina kunskaper i aritmetik, statistik och sannolikhet genom att inta ett specialpedagogiskt perspektiv. Genomgående beaktas mångfaldsaspekter som integrering, delaktighet och varierande språklig bakgrund. Kursen fokuserar på de grundläggande kunskaper en lärare behöver för att kunna undervisa i matematik i årskurs 4–6 i grundskolan. Såväl ämneskunskaper som undervisningsmetoder behandlas med ett praktiskt didaktiskt perspektiv.

Delkurs 2 Algebra, geometri, samband och förändring samt bedömning och utvärdering av kunskap för åk. 4–6, 15 hp

I den här kursen ges du möjlighet att utveckla dina kunskaper i algebra, geometri, samband och förändring. Kursen fokuserar på de grundläggande kunskaper en lärare behöver för att kunna undervisa i matematik i årskurs 4–6 i grundskolan. Genomgående beaktas mångfaldsaspekter som handlar om bedömning och utvärdering av kunskap. Såväl ämneskunskaper som undervisningsmetoder behandlas med ett praktiskt didaktiskt perspektiv. Vidare behandlas integrering av praktiska lärprocesser med programmering och digitala verktyg i matematikundervisningen.

Kursen ges på distans med 6 obligatoriska träffar per år förlagda till Linnéuniversitetet-Kalmar. Preliminära datum för dessa träffar meddelas i god tid före kursstart. Kursdeltagarna arbetar såväl enskilt som i grupp med uppgifter som tar sin utgångspunkt i kurslitteraturen, kursplanemål och kursdeltagarnas egen undervisning eller erfarenhet. IKT-stöd och teknikinformation: Det krävs att studenten har tillgång till dator med Internetanslutning. Examination: Examination sker kontinuerligt under kursens gång genom diskussioner samt enskilda uppgifter. En del av examinationen är de praktiska moment som den studerande genomför och presenterar. Examination sker också med tentamen.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Student som pluggar på distans

Kalmar

I Kalmar finns Linnéuniversitetet centralt i stadskärnan. Universitetskajen är helt nybyggd och ligger precis vid havet. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Det är även i centrum som de flesta studenter bor. Bra att veta är att Kalmar kommun har en bostadsgaranti för nya studenter. Allt finns inom tio minuters cykelavstånd oavsett om du vill bada i havet, plugga, shoppa eller träna. Historiska byggnader och kullerstensgator ger staden charm. När solen lyser fylls området vid Kalmar slotts vallgrav av pluggande och solande studenter. Studentlivet har en självklar plats i Kalmar. Här börjar drömmen om framtiden!

Hus Vita på universitetskajen i Kalmar