Matematik och matematikdidaktik för grundskolan I

15 hp

The demand for teachers who are well equipped to face the challenges of a multicultural classroom is increasing

at the same pace as globalisation moves forward. Having studied this course and it’s continuation, 1MD162 , you will be able to understand, discuss and explain several aspects of mathematics education with an international perspective.

The course focuses on: mathematics as a school subject, primary school children’s learning of mathematics, and the teaching of mathematics in primary school. There is also focus on how mathematics as a school subject differs between countries, cultures and curricula.

Växjö

Som student i Växjö har du nära till allt - staden, skogen och sjöarna. Promenadstråket från campus runt Växjösjön når nästan ända in till centrum och är perfekt för löpning och promenader.

Många av studenterna bor på campusområdet medan andra väljer att bo i centrala Växjö. På campus är det alltid liv och rörelse. Under en dag rör sig många studenter mellan föreläsningssalar, bibliotek, restauranger, pubar och friluftsområden. Växjö är också känt för sitt musikliv. Varje vecka kan du se mer eller mindre kända band på någon av Växjös scener.

Studenter i parken