Matematisk modellering I

7,5 hp

Syftet med kursen är att ge en orientering om hur man ställer upp matematisk modeller för att förstå komplexa system. Ett centralt moment i kursen är ett projektarbete där man studerar en specifik modell hämtad från till exempel biologin, nationalekonomin eller fysiken. I kursen ingår också muntlig och skriftlig redovisning av matematik.

Växjö

Som student i Växjö har du nära till allt - staden, skogen och sjöarna. Promenadstråket från campus runt Växjösjön når nästan ända in till centrum och är perfekt för löpning och promenader.

Många av studenterna bor på campusområdet medan andra väljer att bo i centrala Växjö. På campus är det alltid liv och rörelse. Under en dag rör sig många studenter mellan föreläsningssalar, bibliotek, restauranger, pubar och friluftsområden. Växjö är också känt för sitt musikliv. Varje vecka kan du se mer eller mindre kända band på någon av Växjös scener.

Studenter i parken