Materialet trä

7,5 hp

Kursen rör träarter från norra Europa och täcker hela kedjan från skogen till färdig produkt. Kursen fokuserar på området av träidentifiering, träanatomi, träkemi och beständighet. Dessutom studeras kvalitetsbegreppen gällande hantering och lagring av trä. Även grundprinciperna för trämekanisk bearbetning ingår. Kursen syftar till en förståelse av de nordeuropeiska skogsbruken, hur träegenskaperna påverkas av lagringsförhållanden samt förståelse av den trämekaniska bearbetningen från träd till färdig konsumentprodukt.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Allt händer på campus – hos oss blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö och ett händelserikt studentliv.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö? Det finns ett bra utbud av restauranger och mysiga caféer. Det finns en stor sjö mitt i staden, vacker natur finns alltid nära. Många studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och livet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i parken