Medierna och det offentliga samtalet

7,5 hp

Det offentliga samtalet är en viktig förutsättning för en fungerande demokrati. Men detta samtal är inte bara en arena för politisk opinionsbildning utan utgör också ett forum där olika grupper och aktörer i samhället har möjlighet att göra sina röster hörda och föra dialog. I dag har internet, och då särskilt de sociala nätverksplattformarna, skapat helt nya förutsättningar för det offentliga samtalet.

Den här kursen ger dig förståelse för det offentliga samtalet i dagens samhälle där såväl de etablerade medierna som politiska talespersoner samt andra grupper och aktörer tar plats i diskussionen. Kursen hjälper dig, utifrån medie- och kommunikationsvetenskap, att navigera i dagens medierade offentlighet genom att ge grundläggande kunskaper om villkoren för det offentliga samtalet och dess aktörer och om den dynamik som utmärker den digitala opinionsbildningen. Kursen ges på halvfart och studierna sker på distans.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Student som pluggar på distans