Migration, tid och temporalitet

7,5 hp

Kursen ger dig översikt över migrationsforskning och forskning om tid i sociologi. Som studerande får du också möjlighet att fördjupa dig i något av kursens bärande tematiker. Under denna kurs belyses migration från olika perspektiv och med teoretiska ingångar och begrepp som hjälper dig att förstå migration på olika – delvis nya – sätt. Migration handlar inte bara om geografisk rörlighet utan också om tid, samhällsförändring och individuella liv. Under kursen belyses migrationsprocesser över tid och i relation till samhällsförändringar och hur migrationsmönster kan förändras när omvärlden förändras. Migration påverkas också av lagar och policyn som har konsekvenser för individuella handlingsmöjligheter och livsbanor. Kursen avslutas genom att belysa relationer mellan individuella liv, institutionella omständigheter, och hur människor skapar mening under dessa omständigheter.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M