Mikroelektronik

7,5 hp

Kursen ger en fördjupning i mikroelektronik, d v s design av integrerade kretsar, och tar upp dimensionering och analys av olika förstärkarsteg, byggblock och system. Operationsförstärkare, svängningskrets (Voltage Controlled Oscillator, VCO) och faslåst slinga (Phase Locked Loop, PLL) är de kretsar som kursen fokuserar på. Tillämpningar finns inom mobilkommunikation, styrsystem och mätsystem.

Kursen omfattar följande moment:

• MOSFET transistorn, halvledarteknologi och modellering

• Förstärkarsteg med en eller flera transistor vid höga frekvenser

• Operationsförstärkare och samspel mellan de olika byggblocken

• Frekvensanalys

• Återkoppling, stabilitet och kompensering (förebyggande av instabilitet)

• Brus i byggblock och system

• Oscillatorer

• PLL- phase locked loops

• Design och simulering av en enkel IC

Kursen ges på engelska. Föreläsningar och obligatoriska laborationer ingår.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M