Miljö som konkurrensmedel

15 hp

Kursen vänder sig till ingenjörer och miljösamordnare som vill veta mer om hur en verksamhet kan använda miljö för att profilera sig. Vi tar upp miljö i marknadsföringen och etiska regler för marknadsföring. Vi kommer även in på företagsetik mera allmänt. Kursen fortsätter med några av de verktyg som kan användas för att arbeta strategiskt med miljöfrågor; miljöledningssystem och miljöanpassad produktutveckling. Du får en god inblick i hur man kan använda ledningssystem för att arbeta med hållbar utveckling och ständiga förbättringar. Delarna i ett miljöledningssystem behandlas. Dessutom ingår ett lite större moment om revisionsmetodik och internrevision av ledningssystem. I kursen ingår även orientering kring standardisering, kvalitetsledningssystem och arbetsmiljöledningssystem. Slutligen kommer vi till produktperspektivet. Produktutvecklingsprocessen gås igenom. Vi använder ett datorprogram för att göra livscykelanalyser av produkters miljöpåverkan och tittar på olika hjälpmedel för att mäta och redovisa produkters miljöprestanda.

Kursen examineras genom inlämningsuppgifter, projektarbete och tentamen.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Student som pluggar på distans

Kalmar

I Kalmar finns Linnéuniversitetet centralt i stadskärnan. Universitetskajen är helt nybyggd och ligger precis vid havet. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Det är även i centrum som de flesta studenter bor. Bra att veta är att Kalmar kommun har en bostadsgaranti för nya studenter. Allt finns inom tio minuters cykelavstånd oavsett om du vill bada i havet, plugga, shoppa eller träna. Historiska byggnader och kullerstensgator ger staden charm. När solen lyser fylls området vid Kalmar slotts vallgrav av pluggande och solande studenter. Studentlivet har en självklar plats i Kalmar. Här börjar drömmen om framtiden!

Hus Vita på universitetskajen i Kalmar