Miljöledningssystem

7,5 hp

ISO 14 001 och EMAS är populära och effektiva verktyg i företagens miljöarbete. Den här kursen ger dig grundläggande kunskaper i hur ett ledningssystem är uppbyggt och vilka delar det består av. Du får en god inblick i hur man kan använda ledningssystem för att arbeta med hållbar utveckling och ständiga förbättringar. Miljöutredning, identifiering och bedömning av miljöaspekter, miljömål och handlingsplaner, verksamhetsstyrning och ledningens genomgång är några av momenten som behandlas. Dessutom ingår ett lite större moment om revisionsmetodik och internrevision av ledningssystem. I kursen ingår även orientering kring standardisering, kvalitetsledningssystem och arbetsmiljöledningssystem.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar