Miljöteknik - Inriktning hållbar utveckling

7,5 hp

Miljöteknikkursen inleder med grundläggande ekologi och humanekologi för att öka medvetenhet om kopplingen mellan det mänskliga samhället och naturens ekotjänster. Nästa del i kursen behandlar naturresurser och mänsklig aktivitet ur ett allmänt perspektiv. I detta avsnitt ingår även träning i att söka och avrapportera information och fakta. I den sista delen fokuseras på företagares produktionsvillkor och den moderna ingenjörens roll. Kursen tar upp olika miljöledningssystem och hur marknadens miljölagar skapas och implementeras. Kursen avser att ge grundläggande medvetenhet om vikten av en samtidigt ekologiskt, socialt och ekonomiskt uthållig global utveckling, livsstil och produktion.

Kursperioden föregås av ett frivilligt introduktionsprogram 12-13 juli tillhörande Linnaeus University Summer Academy.

Kalmar

I Kalmar finns Linnéuniversitetet centralt i stadskärnan. Universitetskajen är helt nybyggd och ligger precis vid havet. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Det är även i centrum som de flesta studenter bor. Bra att veta är att Kalmar kommun har en bostadsgaranti för nya studenter. Allt finns inom tio minuters cykelavstånd oavsett om du vill bada i havet, plugga, shoppa eller träna. Historiska byggnader och kullerstensgator ger staden charm. När solen lyser fylls området vid Kalmar slotts vallgrav av pluggande och solande studenter. Studentlivet har en självklar plats i Kalmar. Här börjar drömmen om framtiden!

Sjöfartshögskolan i Kalmar