Miljöteknik - Inriktning hållbar utveckling

7,5 hp

Miljöteknikkursen inleder med grundläggande ekologi och humanekologi för att öka medvetenhet om kopplingen mellan det mänskliga samhället och naturens ekotjänster. Nästa del i kursen behandlar naturresurser och mänsklig aktivitet ur ett allmänt perspektiv. I detta avsnitt ingår även träning i att söka och avrapportera information och fakta. I den sista delen fokuseras på företagares produktionsvillkor och den moderna ingenjörens roll. Kursen tar upp olika miljöledningssystem och hur marknadens miljölagar skapas och implementeras. Kursen avser att ge grundläggande medvetenhet om vikten av en samtidigt ekologiskt, socialt och ekonomiskt uthållig global utveckling, livsstil och produktion.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M