Miljötoxikologi

7,5 hp

Användningen av metaller och syntetiska ämnen har skapat miljöproblem ända sen människan förstod att utvinna och tillverka dem. Idag används tusentals ämnen i en mångfald varor och verksamheter varje dag i olika delar av samhället. Dessa utgör risker för både hälsa och ekosystemfunktioner vilket medfört att miljömålet "Giftfri miljö" och den europeiska lagstiftningen REACH utvecklats för att minimera riskerna.

Miljötoxikologi handlar om oönskade effekter av kemiska ämnen på levande organismer. Kursen inkluderar både ren toxikologi och ekotoxikologi. Tvärvetenskapligheten innebär att exempelvis både medicinska, fysikaliska, kemiska och ekologiska aspekter ingår för förståelse.

Denna kurs övergripande mål är att deltagarna ska behärska och förstå grundläggande miljötoxikologisk teori och tillämpning. Centralt för kursen är att ge ett helhetsperspektiv på kemiska miljö- och hälsorisker där allt från källor, spridning, kemiska egenskaper och persistens till effekter på cell-, organism- och ekosystemnivå behandlas. Globala hållbarhetsperspektiv och etikfrågor diskuteras också.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Student som pluggar på distans

Kalmar

I Kalmar finns Linnéuniversitetet centralt i stadskärnan. Universitetskajen är helt nybyggd och ligger precis vid havet. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Det är även i centrum som de flesta studenter bor. Bra att veta är att Kalmar kommun har en bostadsgaranti för nya studenter. Allt finns inom tio minuters cykelavstånd oavsett om du vill bada i havet, plugga, shoppa eller träna. Historiska byggnader och kullerstensgator ger staden charm. När solen lyser fylls området vid Kalmar slotts vallgrav av pluggande och solande studenter. Studentlivet har en självklar plats i Kalmar. Här börjar drömmen om framtiden!

Hus Vita på universitetskajen i Kalmar