Mobile Games and Entertainment

7,5 hp

Kursen ger överblick över området spel med fokus på designaspekter.

Särskild tonvikt läggs på genren "serious games”; interaktiva upplevelser som inte primärt anses som underhållning, utan istället har avsikt att informera, utbilda eller kommentera.

Testning och utvärderingsmetoder introduceras med utformning av "serious games”-prototyper i åtanke.

Växjö

Som student i Växjö har du nära till allt - staden, skogen och sjöarna. Promenadstråket från campus runt Växjösjön når nästan ända in till centrum och är perfekt för löpning och promenader.

Många av studenterna bor på campusområdet medan andra väljer att bo i centrala Växjö. På campus är det alltid liv och rörelse. Under en dag rör sig många studenter mellan föreläsningssalar, bibliotek, restauranger, pubar och friluftsområden. Växjö är också känt för sitt musikliv. Varje vecka kan du se mer eller mindre kända band på någon av Växjös scener.

Studenter i parken