Modellering och simulering av system

5 hp

Vad är modellering? Vad är simulering? Vad är simuleringsmodellering och analys? Vilka typer av problem är lämpliga för simulering? Vad är fördelarna och nackdelarna med modellering och simulering? Den här kursen svar på dessa och många andra viktiga frågor, och ger en introduktion till beräkningstekniker och matematiska tekniker för modellering, simulering, och analys av olika system med simulering.

Kursen fokuserar särskilt på att introducera diskret-händelse simulering, en typ av datorstödd modellbyggnad och problemlösningsstrategi som används i många discipliner, t.ex. teknik, företag, ledning och ekonomi. Målet är insikt, en bättre förståelse av hur system fungerar och svarar på förändringar.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M