Modern Marketing Practices

30 hp

Syftet med terminskursen är att ge studenterna en överblick över några av de viktigaste områdena inom marknadsföring, vilket inkluderar:

• medvetenhet om komplexiteten i konsumenternas köpbeteende och beslutsfattande samt kunskaper om teorier om dessa frågor

• huvudteman inom internationell marknadsföring med fokus på internationell marknadsföring forskning och inträdesstrategier. I slutet av kursen kommer denna kunskap ha främjat studenternas kunskap om vad som händer inom forskningen av internationell marknadsföring och kommer att kunna införliva denna bank av kunskap av nydanande utvecklingar med hjälp av sina forskningsfärdigheter

• huvudteman i strategin, att förbinda företagens resurser med marknaden. Vikten av företagets kompetens i förhållande till den yttre situationen studeras i stor utsträckning

• tillämpningen av teorier inom strategiområdet på situationer branscher och företag står inför i en föränderlig miljö

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Allt händer på campus – hos oss blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö och ett händelserikt studentliv.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö? Det finns ett bra utbud av restauranger och mysiga caféer. Det finns en stor sjö mitt i staden, vacker natur finns alltid nära. Många studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och livet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i parken