Monte Carlo-metoder

7,5 hp

Kursen innehåller momenten:

• Generering av endimensionella slumptal, diskreta och kontinuerliga: inversa metoden, acceptans-avvisnings-metoden, kompositionsmetoden

• Generering av specifika slumptal: normalslumptal med polärmetoden, generering av poissonslumptal, generering av binomialslumptal

• Generering av poissonprocesser: homogena och icke-homogena, endimensionellla och tvådimensionella

• Generering av flerdimensionella normalslumptal

• Generering av slumptal från copulamodeller

• Statistisk analys av simulerad data: medelvärdet och varianser, kondensintervall för populationsmedelvärden, bootstrappningsteknik för skattning av medelkvadratfel

• Variansreducerande tekniker: använda antitetiska variabler och kon- trollvariabler, betingning, stratigerat urval, icke-normaliserad och normaliserad importance sampling, urval från en romersk hyperkub

• statistiska valideringstekniker: anpassningsgradstest

Distans – plugga där du är

Kanske vill du plugga i fjällen, storstaden eller hemma nära familjen? Många av våra program och kurser går på distans.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar på campus eller vid något av våra lärcentra. Den gemensamma nämnaren är att en stor del av studierna sker digitalt. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en lärplattform där det finns diskussionsforum, möjlighet till grupparbete, digitala möten och inspelade föreläsningar.

Fördelen med distansstudier är flexibiliteten, något som passar dig som vill ha stor frihet att bestämma när och var du vill studera. En del obligatoriska moment i din utbildning kan vara under kontorstid, även om de sker på distans.  

Läs mer om att studera på distans

Student som pluggar på distans

Bygg din egen examen

Visste du att du kan kombinera fristående kurser och designa en alldeles egen examen utifrån vad du själv är intresserad av? Ta vara på möjligheten och var kreativ med din egen framtid. Läs mer om hur du kan bygga din egen examen och bli unik på arbetsmarknaden.