Monte Carlo-metoder

7,5 hp

Kursen innehåller momenten:

• Generering av endimensionella slumptal, diskreta och kontinuerliga: inversa metoden, acceptans-avvisnings-metoden, kompositionsmetoden

• Generering av specifika slumptal: normalslumptal med polärmetoden, generering av poissonslumptal, generering av binomialslumptal

• Generering av poissonprocesser: homogena och icke-homogena, endimensionellla och tvådimensionella

• Generering av flerdimensionella normalslumptal

• Generering av slumptal från copulamodeller

• Statistisk analys av simulerad data: medelvärdet och varianser, kondensintervall för populationsmedelvärden, bootstrappningsteknik för skattning av medelkvadratfel

• Variansreducerande tekniker: använda antitetiska variabler och kon- trollvariabler, betingning, stratigerat urval, icke-normaliserad och normaliserad importance sampling, urval från en romersk hyperkub

• statistiska valideringstekniker: anpassningsgradstest

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar