Monte Carlo-metoder

7,5 hp

Kursen innehåller momenten:

• Generering av endimensionella slumptal, diskreta och kontinuerliga: inversa metoden, acceptans-avvisnings-metoden, kompositionsmetoden

• Generering av specifika slumptal: normalslumptal med polärmetoden, generering av poissonslumptal, generering av binomialslumptal

• Generering av poissonprocesser: homogena och icke-homogena, endimensionellla och tvådimensionella

• Generering av flerdimensionella normalslumptal

• Generering av slumptal från copulamodeller

• Statistisk analys av simulerad data: medelvärdet och varianser, kondensintervall för populationsmedelvärden, bootstrappningsteknik för skattning av medelkvadratfel

• Variansreducerande tekniker: använda antitetiska variabler och kon- trollvariabler, betingning, stratigerat urval, icke-normaliserad och normaliserad importance sampling, urval från en romersk hyperkub

• statistiska valideringstekniker: anpassningsgradstest

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M