Monte Carlo-metoder

7,5 hp

Kursen innehåller momenten:

• Generering av endimensionella slumptal, diskreta och kontinuerliga: inversa metoden, acceptans-avvisnings-metoden, kompositionsmetoden

• Generering av specifika slumptal: normalslumptal med polärmetoden, generering av poissonslumptal, generering av binomialslumptal

• Generering av poissonprocesser: homogena och icke-homogena, endimensionellla och tvådimensionella

• Generering av flerdimensionella normalslumptal

• Generering av slumptal från copulamodeller

• Statistisk analys av simulerad data: medelvärdet och varianser, kondensintervall för populationsmedelvärden, bootstrappningsteknik för skattning av medelkvadratfel

• Variansreducerande tekniker: använda antitetiska variabler och kon- trollvariabler, betingning, stratigerat urval, icke-normaliserad och normaliserad importance sampling, urval från en romersk hyperkub

• statistiska valideringstekniker: anpassningsgradstest

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Allt händer på campus – hos oss blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö och ett händelserikt studentliv.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö? Det finns ett bra utbud av restauranger och mysiga caféer. Det finns en stor sjö mitt i staden, vacker natur finns alltid nära. Många studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och livet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i parken