Muntligt berättande i pedagogisk praktik

15 hp

Kursens innehåll består dels av narrativ kunskap som tar upp muntliga berättargenrer, dess struktur och historik, dels pedagogisk och didaktisk kunskap som tar upp berättandets implikationer för undervisning och lärande i pedagogiska verksamheter. I momentet om narrativ kunskap presenteras bland annat folksagor, fabler, sägner och myter. Berättandets pedagogiska möjligheter beaktas genom alla kursens inslag och inte minst betonas berättandets betydelse för språkutveckling, värdegrundsarbete och undervisning i flerspråkiga miljöer. Ett annat kursinnehåll handlar om det muntliga berättandets generella betydelse för ett livslångt lärande där specifikt barns och vuxnas eget berättande behandlas. Ur ett kritiskt perspektiv diskuteras berättandets risker och möjligheter i ett modernt, jämställt och demokratiskt samhälle. I kursen ingår återkommande praktiska övningar som utgår från grunderna i muntlig berättarteknik.

Under höstterminen 2024 äger fysiska träffar rum på följande tider och platser:
6-7 september: Campus Växjö
11-12 oktober: Ljungby
8-9 november: Campus Växjö
6-7 december: Ljungby

Kursen ges av Linnéuniversitetet i nära samverkan med Sagobygden i Ljungby. Läs mer och hör andra studenter berätta om kursen på Sagobygdens webbplats.

Distans – plugga där du är

Kanske vill du plugga i fjällen, storstaden eller hemma nära familjen? Många av våra program och kurser går på distans.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar på campus eller vid något av våra lärcentra. Den gemensamma nämnaren är att en stor del av studierna sker digitalt. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en lärplattform där det finns diskussionsforum, möjlighet till grupparbete, digitala möten och inspelade föreläsningar.

Fördelen med distansstudier är flexibiliteten, något som passar dig som vill ha stor frihet att bestämma när och var du vill studera. En del obligatoriska moment i din utbildning kan vara under kontorstid, även om de sker på distans.  

Läs mer om att studera på distans

Student som pluggar på distans

Bygg din egen examen

Visste du att du kan kombinera fristående kurser och designa en alldeles egen examen utifrån vad du själv är intresserad av? Ta vara på möjligheten och var kreativ med din egen framtid. Läs mer om hur du kan bygga din egen examen och bli unik på arbetsmarknaden.