Musik för fritidspedagoger eller motsvarande, 30 hp (1-30hp) - ingår i Lärarlyftet II

30 hp

I kursen utvecklar du kompetens i att undervisa i musik i grundskolans årskurs 1-6. Exempel på kursmoment:

Musicerande från ett didaktiskt perspektiv

Digitala verktyg för musikskapande

Musik enl Lgr 11

Kursen går på distans med ett antal campusträffar.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar