Musik för kulturskolelärare - inriktning grundskola 1-90 hp

90 hp

I kursen utvecklar du kompetens inom olika områden, som exempelvis:

- Musicerande - individuellt och gemensamt

- Kreativt musikskapande

- Digitala verktyg för musikskapande, musicerande och musikaliskt lärande

- Bedömning/betyg

- Musikpedagogik

Kursen går på distans med ett antal campusträffar. Möjlighet till validering finns.

För att vara behörig till kursen krävs:

Grundläggande behörighet samt Engelska B, Samhällskunskap A (Områdesbehörighet 6 c) eller Engelska 6 samt Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (Områdesbehörighet A6 c).

Utöver detta krävs godkänt på Linnéuniversitetets antagningsprov för kursen 1MG01F Musik för kulturskolelärare - inriktning grundskola 1–90 hp. Instruktioner om genomförande av antagningsprovet (obs helt på distans) skickas ut per mejl till sökande som uppfyller de grundläggande behörighetskraven. Mejlet skickas till den adress som användes vid sökandet och kommer tidigast efter sista ansökningsdag.

Utökad behörighet?

För dig som även önskar uppnå behörighet för musikundervisning i gymnasieskolan kommer det framöver att erbjudas en fortsättningskurs (1MG02F Musik för kulturskolelärare – inriktning gymnasium 91–120 hp). Mer information följer på Lnu.se.

Söklåten

Här är länken till den obligatoriska söklåten. Information angående provet får du via mail.

My One And Only Dream.docx
My_one_and_only_dream_final.mp3
My_one_and_only_dream_final.wav

Har du frågor om detta? Kontakta liselotte.torngren-franzen@lnu.se

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar